Nhà hàng
 • Địa điểm nhà hàng
  • 1. Goku Raku Tân Phú
    
   Địa chỉ:
   Tầng 1, AEON Mall Celadon, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
    
   Thời gian hoạt động:
   10:00 - 22:00
    
   Xem tại đây
  • 2. GOKU RAKU Lý Tự Trọng
    
   Địa chỉ:
   241 Lý Tự Trọng, Quận 1, TPHCM
    
   Điện thoại:  (08) 3822 5011 
    
   Thời gian hoạt động:
   10:00 - 22:30
    
   Xem tại đây